Terma & Syarat

Selamat datang ke platform pembelajaran atas talian kami. Sekiranya anda terus melayari dan menggunakan platform pembelajaran ini sama ada melalui laman web atau aplikasi mudah alih, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, mengikat hubungan kami dengan anda berhubung dengan platform pembelajaran atas talian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila berhenti gunakan platform kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila berhenti gunakan platform kami.

Definasi

 • Istilah 'SOLS edu' atau 'us' atau 'we' atau 'organisasi' merujuk kepada SOLS edu, pemilik platform pembelajaran atas talian dimana alamat pejabatnya berdaftar adalah 1Petaling Commerz Residential Condos, # 1-9 , Jalan 1 C / 149, Off Jalan Sungai Besi, 57100, Sungai Besi, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau penonton platform atas talian kami.
 • Istilah 'platform pembelajaran atas talian' merujuk kepada aplikasi laman web dan mudah alih.

Penggunaan platform pembelajaran atas talian ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

Syarat Penggunaan Am

 • Kandungan halaman platform pembelajaran atas talian ini hanya untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia boleh berubah tanpa notis.
 • Platform pembelajaran atas talian ini menggunakan 'cookies' untuk memantau pilihan pelayar. Sekiranya anda membenarkan 'cookies' digunakan, maklumat peribadi berikut mungkin disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga.
 • Kami atau pihak ketiga tidak memberikan waranti atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kelengkapan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang terdapat atau ditawarkan di platform pembelajaran atas talian ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan tegas mengecualikan tanggungjawab untuk sebarang ketidaktepatan atau kesalahan tersebut sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang.
 • Menggunakan sebarang maklumat atau bahan di platform pembelajaran atas talian ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, di mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui platform pembelajaran atas talian ini memenuhi keperluan khusus anda.
 • Platform pembelajaran atas talian ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini merangkumi, tetapi tidak terbatas kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, penampilan dan grafik. Pengeluaran semula dilarang melainkan ia sesuai dengan notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.
 • Semua tanda dagang yang dihasilkan semula di platform pembelajaran atas talian, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada, pengendali telah diakui di platform pembelajaran atas talian.
 • Penggunaan platform pembelajaran atas talian secara tidak sah ini, boleh mewujudkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.
 • Dari semasa ke semasa platform pembelajaran atas talian ini juga boleh merangkumi pautan ke sumber dan bahan yang lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk mendapat maklumat dengan lebih lanjut Maklumat ini tidak menunjukkan bahawa kami mengesahkannya. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web yang dipautkan.
 • Penggunaan platform pembelajaran atas talian ini dan sebarang pertikaian yang mungkin timbul